<

Dark windows (2022)

Øyvind nyborg var produksjonsassistent på  den norsk-amerikanske spillefilmen «dark windows» høsten 2022.

filmen er enda i postproduksjon, og kommer ut i 2022.