TALKING HEADS OG INTERVJUER OM EN LANDSVERKDOKUMENTAR OM ANGST OG FOBIER.