<

INSTUKSJONSVIDEOER FOR ENTO AS

Soundscapes produserte våren, sommeren og høsten 2022 en instruksjonsvideo-serie på 36 videoer for ENTO AS.

Videoene er instuksjonsvideoer for lærere i begynneropplæringen om hvordan de skal bruke ento, og hvordan 

ha konkretundervisning for elevene, og består av en instruksjonsdel, og en demonstrasjonsdel per tema.

Vi sto for både studioopptak, grafisk design/animasjon og post.