<

REKLAMEFILMER FOR
STINE SOFIE STIFTELSEN

Soundscapes gjorde oktober 2023 A-lyd på en reklameproduksjon for Stine Sofie Stiftelsen, produsert av reklamebyrået S & BN. Opptakene bestod av en rekke intervjuer og spilte situasjoner med fagpersoner i både Grimstad og Lillesand.